Kadar Pengembalian Semula

Entiti yang dibenarkan memohon pengembalian semula wang zakat adalah:-

50 %

Individu

Boleh memohon pengembalian zakat
sehingga 50% daripada jumlah
bayaran zakat

50 %

Syarikat atau Organisasi

Boleh memohon pengembalian zakat
sehingga 50% daripada jumlah
bayaran zakat

37.5 %

Majikan

Boleh memohon pengembalian zakat
sehingga 37.5% daripada jumlah
bayaran zakat

50 %

Institut Pengajian Tinggi

Boleh memohon pengembalian zakat
sehingga 50% daripada jumlah
bayaran zakat

Terkini Wakalah

Senarai promosi, berita terkini Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan